Παρακάτω αναγράφονται οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει κανείς, μόνο και μόνο για να ξέρει λίγα πράγματα με το χόμπι που ασχολείται αν μιλάμε για ρομποτική στο σπίτι ή σαν γενικές γνώσεις.

  • Τι είναι ρομπότ;

Είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να εκτελεί εργασίες αυτόνομα.

Πώς;

Εκτελώντας εντολές προγραμματισμού.

  •  Τι είναι ρομποτική;

Είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή των ρομπότ.

Σχετίζεται με διάφορες επιστήμες, όπως η ηλεκτρονική, μηχανική (engineering), μηχανολογία (mechanics), πληροφορική.