Επικοινωνήστε μαζί μας για να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται, για να σας στείλουμε προσωπικές συμβουλές, για τηνν προβολή του project σας στο blog καθώς και σε οτι άλλο αντιμετωπίζετε δυσκολία. Κατόπιν αυτών θα σας στέλνονται σε εβδομαδιαία βάση, νέα ρομποτικής απο τις ενημερώσεις της WRO Hellas.

Σημείωση: Στην επιλογή αιτίας, στην περίπτωση που δεν σας κάνει καμία από τις επιλογές, παραλείψτε το βήμα και εξηγήστε στην επεξήγηση τον λόγο που χρειάζεστε την βοήθειά μας.