Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το blog;

Μέσω αυτού του blog θα θέλαμε να σας  δείξουμε πως με απλά μικρά κομμάτια Lego, μπορείς να φτιάξεις μία εξωπραγματική, φανταστική μηχανή,  ένα ρομπότ με ελάχιστες δυσκολίες και κάποιες απλές γνώσεις προγραμματικού και μαθηματικών για πιο εξειδικευμένους. Εκτός οτι θα σας αφήσει να σκέφτειται το γιατί χρειαζόμαστε μία τέτοια μηχανή,  θα μπείτε στην θέση του κατασκευαστή και να σκέφτειται πιο μηχανικά. Εμείς μέσω των ενημερώσεων θα σας κατευθύνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις της W RO Hellas (world robotic Olympia Hellas), μαθήματα προγραμματισμού, το σωστό τροπο τακτοποίησης των κομματιών, την επίλυση δικών σας προβλημάτων.

Γιατί με LEGO;

Πληροφορίεςγια την χρήση κομματιών LEGO και για πιο εξειδικευμένων, την χρήση μεταλλικών κομματιών ή πλαστικών για ηλικίες πρώτης – Δευτέρας δημοτικού (γενικές χρήσεις της ρομποτικής – ιστορία ) θα βρείτε στον τομέα του blog: Robotic History